top ear
Tembang Jawa ing Sekolahan...
  • SOLOPOS.COM
    Siswa SMPN 2 Tangen, Sragen, nampilkae tembang macapat ing kegiatan Ayo Membaca Bersama Solopos anak ing sekolah kuwi, November 2018. (Solopos-Dok.)

Tembang Jawa ing Sekolahan...

Tembang Macapat diajarke marang para kadang mudha wiwit ing sekolah dasar (SD) nganti Sekolah Menengah Atas (SMA). Nanging, bab sing diajarke pancen mung sethithik.
Diterbitkan Kamis, 14/02/2019 - 13:20 WIB
oleh Solopos.com/Ika Yuniati,
2 mnt baca -

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben dinten Kemis. Ing babaran Kemis (14/2/2019) menika kapacak bab tembang jawa.

Solopos.com, SOLO -- Tembang Macapat diajarke marang para kadang mudha wiwit ing sekolah dasar (SD) nganti Sekolah Menengah Atas (SMA). Nanging, bab sing diajarke pancen mung sethithik.

Humas MGMP Basa Jawa Kutha Solo, Muhammad Amir Dwi Purnama, nalika diwawancara Solopos.com, Selasa (13/2/2019), ngandharake dene bab tembang diajarke saben semester. Nanging mung loro nganti telung pertemuan saben sak semester.

Sing dibabar mung sak jinis tembang, kayata mung Gambuh, Mijil, lan sakpiturute. Nganti lulus mung mbabar enem jinis tembang. Kamangka Macapat ana 11 jinis tembang. “Saben sak semester sak jinis tembang, banjur yen SMA nganti lulus mbabar enem jinis tembang,” kandhane.

Sakliyane iku bocah bocah uga diwulang bab liyane kayata cerita cendhak (cerkak), pranata cara, geguritan, omah adat, nulis Jawa, uga bab unggah ungguh Basa Jawa lan tata krama. Sing paling penting lan kudu diajarke, miturut Amir yaiku bab tata krama lan unggah ungguh basa.

Guru Basa Jawa ing SMP Warga Solo, Dhagan Widyaloka, nalika diwawancara Solopos.com, Selasa, ngandharake, jinis tembang sing dibabar saben semester pancen mung sethithik. Nanging bocah bocahe uga diajak mbabar maknane tembang, struktur tembang, nganti tugas nggawe tembang.

Kayata wingi ing salah sawijining semester, ana bab sinau Serat Wedhatama. Nalika kuwi bocah-bocah diajari nembang, ndhudhah tulisan, lan nggawe tembang. Sakliyane iku dheweke uga nate mbabar Serat Wulangreh, Tripama, lan liya liyane.

“Nanging ya sanadyan mung mbabar sak jinis tembang, aku tetep ngandhani bocah bocah jinis macapat liyane,” kandhane Dhagan.

Dhagan ngandharake dene ngajari macapat marang bocah-bocah pancen rada angel. Murid ing sakkelas iku paling mung sethitik sing wasis anggone nembang. Liyane ya amarga kepepet tugas.

“Sing pengin temenan sinau tembang ya biasane melu les ing njaba sekolahan,” kandhane. 

Editor : Rohmah Ermawati ,
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com
Kata Kunci :

berita terkait

    Iklan Baris

    berita terkini