top ear
Nasibe Dongeng Ing Jaman Milenial
  • SOLOPOS.COM
    Aktivis Nadia La Tsaniya ndongeng ing Griya PMI Solo bareng Komunitas Doing Project, sawetara wektu kepungkur. (Istimewa)

Nasibe Dongeng Ing Jaman Milenial

Dongeng sing diwaca lumrahe ora mung kanggo rungon-rungon sakdurunge turu. Dongeng bisa dadi cara kanggo ngandhani bocah-bocah kanthi cara sing alus.
Diterbitkan Kamis, 21/02/2019 - 16:35 WIB
oleh Solopos.com/Ika Yuniati,
2 mnt baca -

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben dinten Kemis. Ing babaran Kemis (21/2/2019) menika kapacak bab dongeng.

Solopos.com, SOLO -- Jaman mbiyen wong tuwa kerep ndongengi anak-anake saben arep turu. Jinis dongenge werna-werna. Ana fabel sing mbabar bab kewan, legenda, fiksi fabel, legenda, mite, sage, lan sakpiturute.

Ing masarakat Jawa, irah-irahan dongeng sing kerep dirungokake marang bocah-bocah kayata Timun Mas, Kancil Nyolong Timun, lan Malin Kundang.
Dongeng sing diwaca marang bocah-bocah iku lumrahe ora mung kanggo rungon-rungon sakdurunge turu, nanging ya ngandhut piwulang sing wigati bab kauripan.

Kayata piwulang aja seneng nyolong ing carita Kancil Nyolong Timun, uga pitutur supaya dadi wong sing wani ing carita Timun Mas.

Ketua sing uga ngedekake Istana Dongeng Nusantara, Muhammad Nasyir, Rebo (20/2/2019), ngandharake dongeng iku kudune ora mung diwacakke sakdurunge turu. Dongeng bisa dirungokake marang bocah-bocah ing saben wektu.

Dongeng bisa dadi salah sawijining cara kanggo ngandhani bocah-bocah kanthi cara sing alus. Sing luwih penting, dongeng iku ora mung kanggo bocah cilik, nanging uga bisa ditrepake marang mudha-mudhi remaja.

“Jinis dongenge beda-beda. Yen bocah-bocah dikandhani bab fabel, yen wis gedhe ya milih irah-irahan sing beda lan luwih mligi,” kandhane.

Nasyir ngandharake dongeng uga kerep didadekake sarana kanggo ngilangi trauma wong-wong sing dadi korban banjir, longsor, lan liyane. Kadhangkala uga didadekake kanggo bocah-bocah lara. Ora mung sing ngrungokake, bocah-bocah uga prelu sinau ndongeng supaya wani ngomong.

“Dadi ya dongeng iku pigunane okeh banget. Ora mung kanggo rungon-rungon bocah sakdurunge turu,” kandhane.

Nasyir banjur nduweni pangajab supaya wong-wong padha gelem sinau ndongeng. Bisa sinau ing Istana Dongeng Nusantara utawa liyane. Pepanthan sing ngadeg wiwit taun 2011 iku wis bisa nglulusake 900-an wong diwasa sing sinau dongeng.

Ing jaman saiki cara dongeng ora mung mawa buku. Ndongeng kudu dilakoni kanthi cara sing beda ben luwih narik kawigaten. Nggunakake boneka lan piranti paraga liyane. Ajar dongeng uga gampang. Akeh tukang dongeng sing ngrekam banjur nyebarke videone lewat Youtube.

Salah sawijing pendongeng cilik saka Jebres, Solo, Bagas Destionanta, seneng ndongeng nang ngarep wong tuwa lan kanca-kancane. Wasise ndongeng iku pancen wis katon wiwit cilik. Dongeng bisa disinaoni saka buku, majalah, video, lan liya-liyane.

Editor : Rohmah Ermawati ,
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com
Kata Kunci :

Properti Solo & Jogja


berita terkait