top ear
  • SOLOPOS.COM

Kumpulan Geguritan Yohanes Siyamta

Diterbitkan Minggu, 30/08/2020 - 23:38 WIB
oleh Solopos.com/
2 menit baca

Duk ing Uni

duk ing uni

alam lan saisining bumi

subur makmur gemah ripah loh jinawi

 

lemah subur

mesthi thukul apa wae sing ditantur

nyebar wiji mesthi dadi lan sempulur

diopeni kanthi penuh rasa syukur

ngupakara sakeh ama dimen kabur

panen derep lumbung penuh tandha makmur

 

mangsa labuh mareng rendheng isih temata

among tani dagang layar misaya mina

nambut karya emut mring pranata mangsa

 

olah lemah ngupakara tegal sawah

tani utun panenane turah-turah

gemah ripah sandhang  pangan sarwa murah

ati bungah muji syukur marang Allah

 

Bedog, 15 Februari 2020

 

Jaman Saiki

kahanan alam jaman saiki

beda karo duk ing uni

gemah ripah loh jinawi

mung dadi ucap lan uni

 

trekahe wong ora dunung

tumindak digang adigung

njarah rayah alam sawegung

mbabat alas ngrusak gunung

 

ngrampok jagad saisine

ngrusak alam sageleme

mung mburu butuhe dhewe

datan ngetung akibate

 

pawadan modernisasi

mbangun pabrik ngolah produksi

ngrusak alam nyebar polusi

 

merga pokaling manungsa

panas rendheng ora cetha

petungan pranata mangsa

owah rusak tan temata

 

kahanan sangsaya sangar

nandur gagal panen cabar

lemah subur dadi cengkar

 

Bedog, 15 Februari 2020

 

Kareben Lestari

yen kahanan alam mangkene

njur kepriye tembe mburine?

apa sing bakal dakwariske?

marang anak putune dhewe

 

aku kowe kudu emut

mumpung durung kebacut

ayo dha cancut gunregut

tandang gawe kanthi sengkut

 

mumpung durung kebanjur

ngolah lemah dimen subur

disregep padha nenandur

bareng nggayuh adil makmur

 

alas sing gundhul dhek wingi

ayo gek ndang ditanduri

kareben alam lestari

gemah ripah loh jinawi

Bedog,  15 Februari 2020

 

Dadya Pepeling Wigati

pepeling prahara Turi……….

 

tandha alam pranata mangsa

tansah bisa disurasa

mangsa rendheng lan ketiga

etungane wis cetha

 

sasi iki mangsa rendheng

geneya kowe kapiadreng?

rikalane mendhung peteng

meksa karep mburu seneng

 

geneya jemuwah wingi

tanggal selikur Februari?

murid-murid kodhawuhi

gladhi jurit nyemplung kali

 

dumadakan banyu teka

nempuh nerjang para siswa

ana sing nandhang cintaka

ana uga kang pralaya

 

ayo bareng munjuk donga

sing lara antuk usada

sing tiwas antuk ngapura

ginanjar mulya ing swarga

 

muga kadadeyan iki

dadya pepeling wigati

gladhi latih olah dhiri

dipenggalih kang permati

 

Turi, 21 Februari 2020

 

Ilang Istimewane!!!

bok menawa pengaruh zamane

kuthaku owah kahanane

beda biyen lan saikine

geseh slogan lan semboyane

 

Yogyakarta Berhati Nyaman

Bersih Sehat Asri lan Nyaman

dinayan ombyaking zaman

saiki njur ora nyaman

 

seporter ora sportif

tindak tanduke negatif

omong kasar seneng misuh

timindak nasar gawe rusuh

 

saya prihatin lan sedhih

pelajar dha dhemen klithih

nyerang tanpa welas asih

tumindak tan dipenggalih

 

yen tetep kaya mangkene

ora enggal dirampungke

datan nyaman kahanane

lan ilang istimewane!!!

 

Babarsari, 24 Februari 2020

 

 

*Yohanes Siyamta

Pandhemen Sastra Jawa, mapan ing Ngayogjakarta

 


Editor : Profile Damar Sri Prakoso
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com
DataUtama

berita terpopuler

Iklan Baris

Properti Solo & Jogja

berita terkini