top ear

Indeks Berita Jagad Jawa

Nalika Petruk Kelangan Pethel

Nalika Petruk Kelangan Pethel

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Politik Kudune Kanggo Mujudake Urip Ayem Tentrem

Politik Kudune Kanggo Mujudake Urip Ayem Tentrem

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Jawa-Tionghoa Wus Suwe Nyawiji ing Panganan

Jawa-Tionghoa Wus Suwe Nyawiji ing Panganan

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Sastra Jawa Panggah Krodha ing Jaman Digital

Sastra Jawa Panggah Krodha ing Jaman Digital

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Kethoprak lan Wayang Rasa Modheren

Kethoprak lan Wayang Rasa Modheren

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Aku Ora Jangkep, Mas

Aku Ora Jangkep, Mas

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Merbabu lan Merapi

Merbabu lan Merapi

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Ngambah Dalan Padhang

Ngambah Dalan Padhang

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Kaos Bolong lan Dhaster Suwek

Kaos Bolong lan Dhaster Suwek

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Sobrah Julikah

Sobrah Julikah

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Dikira Arep Rabi

Dikira Arep Rabi

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Cerkak: Masker

Cerkak: Masker

Jagad Jawa | 2 bulan lalu
Kanoman Kangelan Nyinau Aksara Jawa

Kanoman Kangelan Nyinau Aksara Jawa

Jagad Jawa | 1 tahun lalu
Ayo Sinau Aksara Jawa

Ayo Sinau Aksara Jawa

Jagad Jawa | 1 tahun lalu
Dongeng Ngraketake Kluwarga

Dongeng Ngraketake Kluwarga

Jagad Jawa | 1 tahun lalu
Nasibe Dongeng Ing Jaman Milenial

Nasibe Dongeng Ing Jaman Milenial

Jagad Jawa | 1 tahun lalu
Tembang Jawa ing Sekolahan...

Tembang Jawa ing Sekolahan...

Jagad Jawa | 1 tahun lalu
Nguri-Uri Tembang Macapat

Nguri-Uri Tembang Macapat

Jagad Jawa | 1 tahun lalu
Padha-Padha Mulangake Kabecikan

Padha-Padha Mulangake Kabecikan

Jagad Jawa | 1 tahun lalu
Guyub Rukune Budaya Jawa-Tionghoa

Guyub Rukune Budaya Jawa-Tionghoa

Jagad Jawa | 1 tahun lalu