top ear
Dongeng Ngraketake Kluwarga
  • SOLOPOS.COM
    Tukang dongeng Ria Enes ngajari carane ndongeng ana ing Pendapa Muda Graha, Madiun, Jawa Timur, sawatara wektu kepungkur. (Dok)

Dongeng Ngraketake Kluwarga

Kepala KB/TK MTA Jebres Solo SitiJuwariyah kerep maca dongeng sakdurunge anak-anake turu. Irah-irahan sing diwaca werna-werna, wiwit fiksi dhaerah nganti jinis carita saka nagara manca.
Diterbitkan Kamis, 21/02/2019 - 16:40 WIB
oleh Solopos.com/Ika Yuniati,
2 mnt baca -

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben dinten Kemis. Ing babaran Kemis (21/2/2019) menika kapacak bab dongeng lan kluwarga.

Solopos.com, SOLO -- Kepala KB/TK MTA Jebres Solo SitiJuwariyah kerep maca dongeng sakdurunge anak-anake turu. Irah-irahan sing diwaca werna-werna, wiwit fiksi dhaerah nganti jinis carita saka nagara manca.

Mbiyen dheweke nepangake dongeng marang anake kanthi cara lawas yaiku mung maca carita sing ana ing buku. Saiki dheweke nduweni cara liya kanggo narik kawigatene bocah-bocah. Yaiku maca dongeng kanthi mawa piranti utawa paraga kayata boneka. “Ya bocah-bocah pancen luwih seneng yen didongengi mawa paraga,” kandhane.

Siti sarujuk yen ana sing ngomong dene dongeng iku bisa dadi sarana ngajari bocah-bocah bab kabecikan lan cara supaya wong tuwa cedhak marang anak-anake. Buktine dheweke pancen luwih cedhak marang anak-anake.

Jalaran didongengi anak-anake uga luwih seneng ngudarasa karo wong tuwane. Ora mung dolanan handphone (HP) kaya nom-noman jaman saiki. Anake sing saiki umur 21 taun apa-apa mesti crita marang Siti. Kamangka dheweke anak lanang.

“Ya bisa wae kui jalaran mbiyen aku cedhak karo anakku amarga kerep didongengi,” kandhane.

Anggota saka Istana Dongeng Nusantara iki banjur nerusa keceritane. Yen ana sing pengin dikandhakke marang anake, dheweke biasane ngandharake mawa dongeng. Contone jaman mbiyen nalika anake ora mudheng ulangan Biologi, Siti, banjur ngajari anake kanthi cara ndongeng.

Dheweke nggawe piranti sing gampang dingerteni anake. “Dadi, ya pancen bener dene dongeng iku bisa kanggo sarana werna-werna,” kandhane.

Wiwit saka kuwi, Siti banjur nggawe aturan wajib ndongeng sakdurunge Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diwiwiti ing sekolahane. Dheweke uga kerep ndongengi bocah-bocah nalik aana kelas sing kosong amarga gurune ijin.

Pendongeng saka Solo, Rahmadi, tau digawe mbrebes mili jalaran ana bocah-bocah sing ngrangkul wong tuwane amarga dongeng. Nalika iku bocah-bocah lagi didongengi carita sing mbabar bab kwajiban bekti marang wong tuwa.

Rahmadi sinau dongeng saka tutorial video, buku, lan ajar ing pepanthan utawa komunitas. Dheweke asring pentas ing taman siswa, sekolah, TPA, lan pakempalan liyane. Miturut dheweke dadi pendongeng iku nyenengake. Mupangate ora mung kanggo bocah-bocah sing ndeleng lan ngrungokake,  nanging uga marang dheweke.

Editor : Rohmah Ermawati ,
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com
Kata Kunci :

berita terkait

    Iklan Baris

    berita terkini